Баянхонгор аймгийн Баянхонгор сумын ИТХ

Санал асуулга (2)

Баянхонгор суманд ямар төрлийн гэмт хэргийн гаралт их байна вэ? (5 нийт санал)
ОНХ сангийн хөрөнгийг аль салбарт түлхүү зарцуулах шаарлагатай вэ? (5 нийт санал)

Дэд ангилал

  • ӨНӨӨДӨР:
  • 14
  • НИЙТ:
  • 7 063
Сумдууд